Forhandlingsutvalget for kommunesammenslåing

Møte i forhandlingsutvalget for kommunesammenslåing - Hundorp 19. januar 2016. - Klikk for stort bilde 19.januar hadde forhandlingsutvalget for en mulig kommunesammenslåing mellom Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu sitt første forhandlingsmøte

 Hovedtema i møtet var arbeidet med en intensjonsplan som skal legge føringer for viktige grunnprinsipper inn i den nye kommunen. Stemningen i forhandlingsutvalget var god, og utvalget ser fram til nye konstruktive forhandlinger.

Publisert av Jo Engum. Sist endret 29.04.2016 10.37