Gjennombrudd i drøftingene om ny kommune i Midt-Gudbrandsdalen

Forhandlingsutvalgene oppnådde i kveld enighet i drøftingene om ny kommune i Midt-Gudbrandsdalen. Kommunene er midtveis i prosessen og det er enighet om de viktigste prinsippene for en ny kommune. Den endelige intensjonsplanen skal behandles i de tre kommunestyrene i april 2016.

Forhandlingsutvalgene har kommet fram til følgende hovedpunkt:

 • De stedbundne tjenestene eks. skole, barnehage og sykehjem skal opprettholdes der de er.
 • Kompetansen skal samles for å gi sterke fagmiljø og effektiv organisering.
 • Det skal være kommunale arbeidsplasser i alle tre kommunehus med følgende fordeling:
  • Senter for ledelse og administrasjon (Hundorp)
  • Senter for plan, teknisk, utmark og landbruk (Ringebu)
  • Senter for velferd, kompetanse, kultur og næring (Vinstra)
 • Navnet skal være enten Gudbrandsdal kommune eller Midt-Gudbrandsdal kommune.
 • Det skal være folkeavstemming den 22.05.2016 i alle tre kommunene.

 Referat fra felles prosjektgruppemøte 11.02.16. (PDF, 237 kB)

Publisert av Anita W Heggestuen. Ansvarlig Ole Tvete Muriteigen, Rune Støstad Ordførerne Arne Fossmo. Sist endret 12.02.2016