Innbyggerundersøkelse ny kommune i Midt-Gudbrandsdal

Mange er positive til en ny kommune i Midt-Gudbrandsdal.

I fronskommunene er det flertall for å danne en ny midtdalskommune, mens det i Ringebu er overvekt av de som ønsker å fortsette som egen kommune. Det viser en omfattende spørreundersøkelse som nylig er gjennomført.

 

 Det er TNS Gallup som har gjennomført innbyggerundersøkelsen. Det er gjennomført 1400 intervjuer fordelt på de ulike kommunene. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 15. – 25. februar. I Sør-Fron er 71 % av de spurte for kommunesammenslåing med Ringebu og Nord-Fron.

- Det samsvarer med signal i dialog med innbyggere og på åpne møter - og slik jeg kjenner sør-frøningene. Det slik sett godt å få bekreftet at jeg er i takt med dem jeg er tillitsvalgt for, sier ordfører Ole Tvete Muriteigen.

Også i Nord-Fron er det flertall for å danne en ny kommune i midtdalen. 58 % sier ja til å danne en ny kommune, mens 34 % av de spurte vil fortsette som egen kommune.

- Målet med en ny kommune er å skape gode tjenester for framtida, og at vi kan samle våre krefter for å jobbe mer offensivt med nærings- og samfunnsutvikling. Dette er også noe som innbyggerne våre framhever i undersøkelsen. Det er fint å få bekreftet at vi er på rett veg, sier ordfører Rune Støstad i Nord-Fron.

I Ringebu er det mer skepsis til en ny kommune. 52 % av de spurte ønsker at Ringebu skal forstette som egen kommune. Men det er også mange som er positive til å danne en ny kommune, 41 % sier ja til å danne en ny kommune sammen med fronskommunene.

- Dette er viktige signaler som vi tar med oss videre i prosessen. Undersøkelsen viser at folk i Ringebu er mest opptatt av å sikre gode tjenester i framtida. Vi mener at vi gjør det best ved å gå sammen med fronskommunene, derfor er det bra at flere er positive til en midtdalskommune sammenlignet med sørdalsalternativet. Mange har ikke bestemt seg, nå blir det vår oppgave å informere godt i tida som kommer, sier ordfører Arne Fossmo.

Innbyggerne er også spurt om navnet på den nye kommunen. Rundt 60  % av de spurte mener at Midt-Gudbransdal kommune er det beste navnet.

Mer informasjon

Arne Fossmo/Kristin Teigen (ordfører/varaordfører Ringebu)

Ole Tvete Muriteigen (ordfører Sør-Fron)

Rune Støstad (ordfører Nord-Fron)

 

Aktuelle dokumenter

Rapport Nord-Fron (PDF, 864 kB)

Rapport Sør-Fron (PDF, 819 kB)

Rapport Ringebu (PDF, 846 kB)

Tabell Nord-Fron (XLSX, 101 kB)

Tabell Sør-Fron (XLSX, 97 kB)

Tabell Ringebu (XLSX, 106 kB)

Publisert av Anita Watterud Heggestuen. Sist endret 15.03.2016 08.56