Innspill til kommunereformen i midtdalen

Mandag 1.februar kl 19-21 ble det avholdt et folkemøte i Ringebu. Her møtte det litt over 100 personer og engasjementet var så stort at det ikke ble tid til tre spørsmål som var tenkt diskutert i møtet.

Les hvordan du kan komme med ditt innspill via Ringebu kommunes hjemmeside her.

Publisert av Birger J. Nordølum. Sist endret 08.02.2016 16.11