Intensjonsplan - ajour 25.01.2016

Denne og de etterfølgende rammekommentarene er ikke en del av selve planutkastet. De er ment som forklaringer og utfyllende informasjon til leserne – i tillegg til å gi synspunkter på prosessen rundt enkelte elementer i planen.

Publisert av Birger J. Nordølum. Sist endret 01.02.2016 09.39