Intensjonsplan for kommunesammenslutning

Intensjonsplan for sammenslutning av kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu er oppdatert 07.04.2016. Denne planen skal behandles i Formannskap og Kommunestyre i april..

Publisert av Anita Watterud Heggestuen. Sist endret 08.04.2016 10.41