Regionale utviklingsoppgaver

Midler og oppgaver som i dag ivaretas gjennom regionrådet (partnerskapssamarbeid med fylkeskommunen) må overføres til en ny kommune.

Andre, aktuelle midler kan være: Innovasjon Norge, og skjønnsmidler.

Kilde: Ordførerne sitt møte med Statsråd Jan Tore Sanner 8. desember -15.

 

Publisert av Jo Engum. Sist endret 17.12.2015 10.56